کاتالیست‌های پالایشگاهی

در پالایشگاه های نفت به منظور تبدیل نفت خام ورودی به محصولات نهایی همچون گاز مایع (LPG)، بنزین، نفت گاز، نفت سفید/ سوخت جت، نفت کوره و سایر فرآورده ها که اصطلاحا فرآورده های ویژه نامیده می شوند، از فرآیندهای کاتالیستی مختلفی استفاده می شود. هر اندازه نفت خام به محصولات سبک تر (بنزین و دیزل) و دارای استاندارد کیفی و زیست محیطی بالاتر تبدیل شود، فرآیندهای کاتالیستی مورد نیاز بیشتر و متنوع تر خواهد بود و در نتیجه میزان مصرف کاتالیست ها نیز افزایش خواهد یافت. به طور معمول واحدهای عملیاتی پالایشگاه را می توان به دو دسته واحدهای تبدیلی (سبک سازی) و واحدهای کیفی ساز تقسیم بندی کرد. در جدول ۱ اسامی کاتالیست های مهم و پرکاربرد صنعت پالایش براساس این تقسیم بندی بیان شده است.

جدول 1. اسامی مهمترین کاتالیست‌های مصرفی در صنعت پالایش نفت

در شکل 1 نمايي كلي از واحدهاي فرآيندي كاتالیستي صنعت پااليش نفت قابل مشاهده است.

در شکل 1.نمایی کلی از واحدهای فرآیند کاتالیستی شرکت‌های پالایش نفت

مأخد: وب سایت مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز (VCMStudy.ir)